Vi anvender cookies på dette website. Acceptér

Dagtilbud

hypernet Pladsanvisning

Fra udbuddet af institutioner og pasningstilbud til ansøgning og indmeldelse. Hele processen er så enkel som muligt for både forældre og forvaltning med fokus på at hele opgaven løses effektivt for vore kunder. Med den webbaserede arkitektur sikrer vi, at brugerne har adgang til at håndtere deres børns pasningstilbud 24 timer i døgnet. Og vi stiller en effektiv kanal til rådighed for kommunikation mellem forældre og kommunen i et design, der tilpasser sig alle platforme: smartphone, tablet & desktop.

hypernet understøtter forvaltningens daglige arbejde og gør det let at oprette lister, opstillinger og beskeder til forældre og institution. Kommunen sætter systemet op til at sende e-mails, SMS’er og digital post automatisk på bestemte punkter i processen.

hypernet stiller også fuldgyldige værktøjer til rådighed for institutioner og andre decentrale enheder. Hver institution får adgang til information om de børn, der er indskrevet.
Ledere og pædagoger får adgang til lister, skemaer og stamkort for hvert enkelt barn.

Sammen med institutionens egne løsninger fra IST oplever medarbejdere og forældre en fuldstændig og brugervenlig løsning omkring børnene.

Hvis du ønsker mere effektiv forvaltning af dagtilbudsområdet på alle niveauer, herunder dialogen med forældrene, så er hypernet løsningen til dig.

PFB – Pengene Følger Barnet:

  • afregning til privatinstitutioner
  • udbetaling til private dagplejere
  • indberetning til SKAT af privatpasningsvederlag
  • fakturering af andre kommuner for pasning af deres børn
  • korrekt opkrævning af forældre, der benytter plads i anden kommune – evt. med udkontering af merbetaling
  • ressourcetildeling/budgetopfølgning på baggrund af aggregerede belægningsdata.

Alle disse områder med fuld integration til modtagende systemer via standardsnitflader og fuld rapportering i hypernet

STYR PÅ LÆRINGSPLATFORM

En løsning som understøtter hele lærings- og samarbejds-platformen.

 

Læs mere

STYR PÅ TJENESTETID

En komplet og brugervenlig løsning til forældre og kommune - hypernet dagtilbud dækker det hele.

Læs mere